Funcionament de PARKUNLOAD

1

Obrir Parkunload per conductors

Descarrega’t l’app Parkunload per Android o iOS. Seguidament, enregistra el teu telèfon mòbil i les dades del vehicle per poder estacionar en les zones DUM regulades amb PARKUNLOAD.
2

Condicions d'estacionament

Quan t’acostis al senyal vertical de la zona d’estacionament, l’app et mostra el permís i temps màxim d’estacionament segons la zona, l’horari, el tipus i les emissions del vehicle i el perfil de conductor.
3

Tiquet d'estacionament

L’app et permet obtenir fàcilment i amb rapidesa el tiquet d’estacionament indicant l’arribada (Inici) i la sortida (Final) de la zona d’estacionament.
4

Ocupació en temps real

L’app t’informa en temps real de l’ocupació estimada i de les condicions d’estacionament disponibles en les zones properes.
1

Obrir Parkunload per vigilants

Cal utilitzar l’app Parkunload per vigilants per poder supervisar l’estat d’estacionament en les zones DUM regulades amb PARKUNLOAD.
2

Estat d'estacionament

L’app informa al vigilant del temps real d’estacionament de tots els vehicles amb tiquet obert o vençut en la zona inspeccionada, incloent també les seves principals característiques: fotografia, emissions, etc.
3

Tiquet d'estacionament

El vigilant pot accedir al detall  dels tiquets d’estacionament dels vehicles estacionats a la zona supervisada, així com també verificar-ne les seves dades.
4

Venciment en temps real

L’aplicació per vigilants permet mostrar en temps real l’estat de venciment dels tiquets dels vehicles en totes les zones properes.
1

BackOffice per municipis

La ciutat disposa d’una aplicació web per administrar, consultar i analitzar les zones d’estacionament regulades amb la plataforma PARKUNLOAD.
2

Regulació digital

La plataforma permet modificar fàcilment el permís i el temps d’estacionament de les zones en base a criteris geogràfics, temporals o mediambientals, així com també segons el perfil del conductor: particular, professional, PMR, resident, …
3

Operacions en temps real

L’aplicació de BackOffice permet consultar les operacions i l’estat d’ocupació en temps real, així com també totes les dades dels tiquets d’estacionament.
4

Anàlisi de dades - 24x7

La ciutat pot consultar, analitzar i exportar els patrons de comportament i les dades d’ocupació per poder optimitzar l’ús de l’espai públic, en base a l’oferta i la demana real d’estacionament.

Aquesta pàgina fa servir galetes per donar-te la millor experiència d’usuari possible. Si fas servir PARKUNLOAD®, acceptes el nostre ús de cookies.