Preus · Zones de Parking Digital

Projecte Pilot

10 zones · 4 mesos
99
00
€/mes per zona
 • Anàlisi de zones de parking i condicions
 • Projecte i pla d'implantació del pilot
 • Apps de ParkUnload i Platforma en Cloud
 • Evaluació i anàlisi de dades per zona
PILOT

Fase Implantació

Pack de 25 zones *
199
00
€ per zona · Fins a 8 places*
 • Pla de projecte i desplegament per zona
 • Subministrament dispositius per senyals
 • Configuració Plataforma i Aplicacions
 • Pla de comunicació i formació
LLANÇAMENT

Fase de Servei

Més de 100 places de parking*
4
95
€/mes per plaça de parking
 • Vehicles, Usuaris i Operacions Il·limitades
 • Plataforma Cloud i Aplicacions 24x7
 • Informes i patrons per zona de parking
 • Manteniment apps i Atenció al Client
OPERACIÓ
€ · Euros

* Contactar per descomptes per volum

$ · US Dollar

* Contactar per descomptes per volum

Previous
Next

Tots els plans inclouen:

Configuració de plataforma

Segons el pla de desplegament del projecte

Components Bluetooth

Configurat per zona de parking

Usuaris i vehicles il·limitats

Tiquets d'estacionament il·limitats

Pla de Comunicació i Formació

Webinars i material de Marketing

Plataforma Cloud 365

Suport tècnic per usuaris finals

Patrons d'estacionament

Big Data i patrons ocupació

Logística

Zona DUM
Càrrega i Desc.
Centre Logístic

Comerç Local

Zona Taronja
Click & Collect
Només Clients

Només Autoritzats

Residents
Col·lectius
Propietaris

Accessibilitat

Zones de PMR
Persones grans

Turisme, Transport

Veh. Passatgers
Turisme · Transport Taxis i Flotes

Empresa, Indústria

Treballadors
Visitants
Proveïdors

Començar amb la Plataforma ParkUnload