Platforma per Zones de Parking basada en Apps i Bluetooth*

Condicions per zona via Bluetooth
Permís i Temps Màx. variable
Instal·lació d'ús immediat sense obra
Low Cost · Eficient · Elevat ROI

*According to patent EPO / PCT. 100% Contactless

App Zona Area DUM Càrrega i Descàrrega

CONDICIONES de PARKING VARIABLES

Configuració digital per zona i context

Localització

Zona de Parking precisa

Hora Punta i Vall

Segons dia de setmana

Perfil de Vehicle

Tipus, Pes, Emissions

Perfil Usuari

Professional, Resident, PMR

Autoritzats

Llista de matrícules

Context Ciutat

Pol·lució, Emergència Sanitària

Solución de regulació i control en temps real

Parkunload BackOffice Vic Z-DUMA

Nivell d'ocupació

Real-time Information for Drivers

Tiquet d'estacionament

Estat del vehicle en temps real

Patrons d'estacionament

Evaluació de la regulació vigent

Components i Aplicacions de la plataforma

Smart Parking App for Local Commerce

Bluetooth Sensor

Diverses places de parking per zona
 • Bluetooth Low Energy Protegir IP67
 • Fins 50 metres, 8 anys, -40ºC
 • Integració amb Apps homologades
EN SENYAL

App per Conductors

Tiquet de parking vàlid per zona
 • Condicions digitalitzades per zona
 • Disponibilitat de places properes
 • Compatible amb qualsevol mòbil
App Mòbil

App per Controladors

Control de parking eficient
 • Accés restringit als Controladors
 • Estat d'estacionament per zona
 • Temps restant per vehicle i zona
APP MÒBIL
Parkunload App Icon

Zones d'Estacionament Intel·ligents

Regulació Dinàmica segons context de Ciutat

Panell Web per Ciutats

Informació de zones en temps real
 • Configuració de Zones i Condicions
 • Panell de control i KPIs en temps real
 • Patró de Parking i Ocupació per zona
BACK-OFFICE

Innovació en
Zones d'Estacionament Intel·ligents

Smart Parking Button

Agilitat per professionals i flotes
 • Inici ràpid de tiquet amb un Clic
 • Resposta immediata per veu
 • Configurat en 10 seg. 2 anys bateria
Add-ON

Sensors i Barerres

Ocupació i Reserves
 • Informació d'ocupació addicional
 • Integració amb sistemes via API SSL
 • Integració amb proveïdors homologats
OCASIONAL