Parkunload App Smart Parking Zona Estacionament Bluetooth

Solucions amb App Parkunload

Logística Urbana

DUM · Càrrega i Descàrrega
Zona DUM només lliuraments
Aparcament de Camions

Només Autoritzats

Zona Verda Residents
Zones per treballadors

Transport Públic

Arribades i Sortides
Zones de Park & Ride

Comerç Local

Zona Taronja · Zona Vermella
Aparcament només per Clients
Zona de Comerç Express

Accessibilitat

Zona PMR Mobilitat Reduïda
Places per persones grans

Parcs i Turisme

Espais i Parcs Naturals
Aparcament en llocs turístics

0 %
Condicions digitals
0 %
Compatible smartphone
1
Senyal + Bluetooth & Apps
x 1
Ràpid · Fàcil · Escalable​

Distribució Urbana de Mercaderies i Comerç Local

Zona DUM · Zona de Càrrega i Descàrrega

Logística Urbana Sostenible

Regulació, control i anàlisi de Zones DUM per Càrrega i Descàrrega amb excel·lents resultats per una Logística Urbana més Sostenible

LOGÍSTICA
Zona Taronja o Zona Vermella

Estacionament gratuït amb rotació

Augmenta la rotació i la disponibilitat de places lliures per facilitar i afavorir l'accés a comerços, restaurants i serveis locals

COMERÇ

Zones d'estacionament per Autoritzats

Zones per vehicles autoritzats

Zona Verda Residents o Treballadors

Control digital i regulació de zona verda per a Residents en Ciutats o Treballadors en Empresa

RESIDENT
Zones només per Clients de Comerços

Aparcament per Clients o Click & Collect

Control digital d'aparcament només per a Clients per optimitzar l'estacionament en comerços, restauració o serveis.

COMERÇ
Reserva d'aparcament per camions

Estacionament només per camions

Control digital estacionament per Camions en Ciutat, Hub Logístic o Àrea de descans

LOGÍSTICA
Zona PMR per estacionament accessible

Zones d'estacionament accessibles

Gestió de prioritats d'aparcament i informació de disponibilitat en zones de PMR o persones grans

PMR

Smart Parking en Transport, Parcs o Turisme

Estacionament per viatges i passatgers

Arribada/Sortida · Park & Ride

Augmenta la rotació d'aparcaments amb doble comprovació per a viatgers de transport públic amb una solució innovadora

TRANSPORT
Digitalització d'estacionament per Turisme

Parcs Naturals i Llocs Turístics

Solucions digitals innovadores per regular i controlar les zones d'aparcament per als visitants de Parcs Naturals i Llocs Turístics

TURISME