Places per residents i autoritzats

Parkunload augmenta la rotació i allibera espai d'estacionament per vehicles dels residents, comerciants o treballadors de l'àrea.

Ús de discs o distintius en places pels residents.

Parkunload replaces parking disc.

Control ineficient.

Pol·lució i soroll ambiental.

Sense dades reals de mobilitat.

Àrea exclusiva o preferent per residents.

0 %
Permís 100% Digital
- 0 %
Menor ús indegut
+ 30 %
Més places lliures
Només per residents, comerciants o treballadors de l'àrea.
Detecció automàtica de zona per Bluetooth.
Permís digital i temps màxim variable per zona.
Temps restant i notificacions per vehicle.
Ocupació estimada per zona en temps real.
Zona de Baixes Emissions ZBE, segons etiqueta ambiental.
App de control eficient amb dades en temps real.
Solució eficient en cost. Fàcil d'implantar i escalar.
Plataforma de Big Data per optimitzar l'ús de l'espai públic.

Innovadora App de Smart Parking per incrementar la rotació.