Només vehicles autoritzats

Digitalització de zones d'aparcament per a vehicles de residents, clients o treballadors en mode exclusiu o compartit.
AUTORITZATS

Problemàtica actual

Solució d'estacionament digital

Aparcament per Residents, Clients o Treballadors

Aaparcament per Residents, Clients o Treballadors

Els aparcaments per residentssón zones d’estacionament exclusives o compartides reservades per als veïns de les zones residencials o properes a la Xarxa de Transport, amb l’objectiu d’incrementar la rotació d’aparcament i alliberar places d’aparcament per als veïns.

Els aparcaments corporatius són zones exclusives o compartides reservades per a empleats o visitants d’una o més empreses properes, amb la finalitat d’augmentar la rotació d’aparcament i alliberar places d’aparcament per a vehicles autoritzats en horari laboral.

Validació digital de Residents o Treballadors per codi de zona d'estacionament
Temps d'estacionament variable segons el perfil de vehicle
Major rotació d'estacionament per alliberar places (+30%)
Zones per vehicles autoritzats amb un permís d'estacionament digital
Ús compartit amb veïns i clients de comerços propers.
Fàcil d'utilitzar i amb condicions clares per a tothom.