Aparcament només per camions

Incrementa la rotació i allibera places d'estacionament de curta durada per camions a la ciutat o en àrees de servei.

Manca de places d'alta rotacio en àrees de servei.

Truck parking Full

Control ineficient.

Pol·lució i soroll ambiental.

Sense dades reals de mobilitat.

Zones d'alta rotació en aparcaments només per camions

Permís 100% Digital
0 %
Menor ús indegut
- 0 %
Més places lliures
+ 30 %
Estacionament de curta durada en àrees de servei.
Detecció automàtica de zona per Bluetooth.
Permís digital i temps màxim variable per zona.
Temps restant i notificacions per vehicle.
Ocupació estimada per zona en temps real.
Zona de Baixes Emissions ZBE, segons etiqueta ambiental.
App de control eficient amb dades en temps real.
Solució eficient en cost. Fàcil d'implantar i escalar.
Plataforma de Big Data per optimitzar l'ús de l'espai públic.

Innovadora App de Smart Parking per incrementar la rotació.