Smart Parking Zones.

· Time-limited Restricted Free of charge parking ·

· SMART LOADING ZONES COMMERCIAL ZONES RESIDENTS ONLY PRIORITY PARKING PARK & RIDE CUSTOMERS ONLY ·

+ 120000 App users.
Easy · Quick · Efficient!
4.8/5

Parcs Naturals i llocs turístics

Solucions digitals innovadores per regular i controlar les zones d'aparcament per als visitants de Parcs Naturals i Llocs Turístics

TURISME

PROBLEMA

SOLUCIÓ

Digitalització de zones d'estacionament per turisme

Aparcament Parc Natural i Turisme App Parkunload

Les solucions d’Smart Parking per a Parcs Naturals permeten regular i controlar diversos tipus de zones d’aparcament de visitants amb una aplicació mòbil, com ara aparcament de visitants, aparcament d’autocaravanes, aparcament d’autocars o aparcament accessible. A més d’això, la plataforma Smart Parking es pot utilitzar per gestionar la reserva d’aparcament per als visitants amb visita guiada a llocs d’interès turístic.

A més d’això, la plataforma Smart Parking es pot utilitzar per gestionar la reserva d’aparcament per als visitants amb visita guiada a llocs d’interès turístic.

Zones d'estacionament limitat per vehicles autoritzats en llocs turístics
Temps d'estacionament variable segons el perfil de vehicle
Major rotació d'estacionament per alliberar places (+30%)
Reserva de zona d'aparcament per activitats turístiques
Estacionament limitat per visitants i autocaravances en espais naturals
Fàcil d'utilitzar i amb condicions clares per a tothom