Parcs Naturals i llocs turístics

Solucions digitals innovadores per regular i controlar les zones d'aparcament per als visitants de Parcs Naturals i Llocs Turístics

TURISME

Estacionament limitat per Visitants i Turistes

Smart Parking App for Local Commerce

The natural spaces are overwhelmed by the encouragement of cars and visitors

CCMA news
Sol·licitar documentació addicional

Al prèmer 'Enviar', s'accepta la Políticia de privacitat i els Termes i Condicions de Parkunload

PROBLEMA

SOLUCIÓ

Digitalització de zones d'estacionament per turisme

Aparcament Parc Natural i Turisme App Parkunload

Les solucions d’Smart Parking per a Parcs Naturals permeten regular i controlar diversos tipus de zones d’aparcament de visitants amb una aplicació mòbil, com ara aparcament de visitants, aparcament d’autocaravanes, aparcament d’autocars o aparcament accessible. A més d’això, la plataforma Smart Parking es pot utilitzar per gestionar la reserva d’aparcament per als visitants amb visita guiada a llocs d’interès turístic.

A més d’això, la plataforma Smart Parking es pot utilitzar per gestionar la reserva d’aparcament per als visitants amb visita guiada a llocs d’interès turístic.

Zones d'estacionament limitat per vehicles autoritzats en llocs turístics
Temps d'estacionament variable segons el perfil de vehicle
Major rotació d'estacionament per alliberar places (+30%)
Reserva de zona d'aparcament per activitats turístiques
Estacionament limitat per visitants i autocaravances en espais naturals
Fàcil d'utilitzar i amb condicions clares per a tothom