Parking en Parcs i Turisme

Solucions digitals innovadores per regular i controlar les zones d'aparcament per als visitants de Parcs Naturals i Llocs Turístics

TURISME

Zones de smart parking per Visitants i Turistes

The natural spaces are overwhelmed by the encouragement of cars and visitors

CCMA news
Problemàtica actual
 • Gran demanda de parking en parcs i llocs turístics.
 • Estacionament indegut en caps de setmana i temporada alta.
 • Congestió del tràfic i major risc d’accidentalitat.
 • Baixa eficiencia dels sistemes de regulació i control actuals
 • Manca de Big Data sobre ocupació i estacionament
Solució digital
 • Crear zones de parking digital en parcs i llocs turístics.
 • Regulació i control digital per estacionament amb rotació.
 • Temps permès adaptat al perfil del vehicle.
 • Regles d’estacionament dinàmiques segons context.
 • Optimtizació de l’estacionament basat en Big Data.

Què és el Smart Parking en Espais Naturals?

Les solucions d’Smart Parking per a Parcs Naturals permeten regular i controlar diversos tipus de zones d’aparcament de visitants amb una aplicació mòbil, com ara aparcament de visitants, aparcament d’autocaravanes, aparcament d’autocars o aparcament accessible.

A més, la plataforma Smart Parking permet gestionar la reserva d’aparcament per als visitants amb visita guiada a les atraccions turístiques del Parc Natural.

Les zones d’aparcament digital estan regulades i controlades amb una aplicació mòbil per obtenir un justificant d’aparcament vàlid a l’arribada a la zona d’aparcament precisa, que s’identifica amb un codi de zona únic.

Cal destacar que les condicions d’estacionament són variables en funció de diversos paràmetres, com ara la ubicació exacta, l’hora del dia, el tipus de vehicle i el tonatge, les emissions del vehicle o el perfil del conductor. La solució és compatible amb les polítiques de mobilitat pel que fa a zones de baixes emissions en parcs i llocs turístics.

La Plataforma d’Estacionament Digital pot distribuir informació de disponibilitat d’aparcament en temps real per zona d’aparcament a visitants, agents d’aparcament i administracions públiques per gestionar l’accés a l’aparcament dins del Parc Natural.

Aparcament Parc Natural i Turisme App Parkunload

Què és el Smart Parking en Llocs Turístics?

Les solucions d’aparcament intel·ligent per a llocs o atraccions turístiques poden regular i controlar digitalment diversos tipus de zones d’aparcament per als visitants amb una aplicació mòbil, com ara aparcament de visitants, aparcament d’autocaravanes, aparcament d’autocars o aparcament accessible.

A més d’això, la plataforma Smart Parking es pot utilitzar per gestionar la reserva d’aparcament per als visitants amb visita guiada a llocs d’interès turístic.

Ubicacions
 • Espais o Parcs Naturals
 • Llocs Turístics
 • Atraccions turístiques
Vehicles autoritzats
 • Vehicles de visitants
 • Parking Autocaravanes
 • Només visitants autoritzats
 • Vehicles amb reserva
 • Estacionament accessible
Temps màx. permès
Fins a 1 hores
Horari de regulació
de 6h a 6 h
de Dilluns a Diumenge
Tarifa
0 €/h
Validació del passi de visitant
Beneficis
+ 0 %
Regulació i Control Digital
x 0
Productivitat controladors
- 0 %
Reducció estacionament indegut