Park & Ride per Transport Públic

Regulació i control digital de Park & Ride per viatgers i estacionament de passatgers en àrees d'arribada i sortida per Transport Públic.

TRANSPORT

Control i regulació digital de Park & Ride · P+R per viatgers

The optimization of park-and-ride facility location and charging rules are of importance for travelers, governments, and environment

Case study of Shunyi in Beijing
Problemàtica actual
 • Baixaa rotació en places d’estacionament per viatgers.
 • Alta demanda de Park & Ride en dies feiners.
 • Conflictes amb el parking residencial o comercial.
 • Dificultats per controlar i regular el Park & Ride.
 • Falta de dades d’estacionament en temps real.
Solució Digital
 • Crear zones de Park & Ride properes a la xarxa de transport.
 • Regulació i control digital per estacionament amb rotació.
 • Temps màxim adaptat a hora punta i hora vall.
 • Doble validació de regles d’estacionament per viatgers.
 • Optimtizació de l’estacionament basat en Big Data.

Què és una zona de Park & Ride?

Les zones de Park and Ride són aparcaments propers a la xarxa de transport públic que permeten als viatgers i altres persones que es dirigeixen al centre de la ciutat deixar els seus vehicles i desplaçar-se a un sistema d’autobús, ferrocarril o cotxe per a la resta del trajecte. y.

La regulació i el control digital de les zones de Park & Ride pot reduir l’estacionament il·legal i alliberar places d’aparcament per als passatgers de la Xarxa de Transport Públic.

Els viatgers han d’iniciar una sessió d’aparcament amb l’aplicació mòbil a l’arribada per obtenir un val d’aparcament vàlid, i després han de validar-lo dins de l’estació de Transport Públic.

Park and Ride Public Transport Parkunload App

Què és una zona d’estacionament per arribades i sortides?

Les zones d’arribada i sortida són places d’aparcament de molt curta estada per a vehicles de passatgers a les instal·lacions d’aparcament de la ciutat o al transport públic.

Qualsevol vehicle pot obtenir un val d’aparcament vàlid per a una estada curta per poder deixar o recollir els passatgers. No obstant això, pot haver-hi zones només per a taxis, autocars o vehicles matriculats. No obstant això, pot haver-hi zones només per a taxis, autocars o vehicles matriculats.

Ubicacions
 • Xarxa de Transport
Vehicles autoritzats
 • Viatgers
 • Ús compartit o exclusiu
 • Doble validació digital
Temps màx. permès
Fins a hores
Horari de regulació
de 6h a 6 h
Dilluns a Divendres
Tarifa
0 €/h
Només viatgers
Impacte i Resultats
+ 0 %
Regulació i Control Digital
x 0
Doble validació digital
fins a 0 %
Increment de la rotació