Aparcament d'enllaç · Park and ride.

Parkunload regula i controla eficientment aparcaments d'enllaç per Park and Ride només per vehicles de persones usuàries del Transport Públic.

Park and Ride: fomenta l'ús del Transport Públic.

Alta demanda d'estacionament. Baixa rotació per plaça.

Excés de temps o manca de pemís en Park & Ride.

Places en conflicte amb veïns o treballadors propers.

Control ineficient. Manca de dades per ciutats.

Park-and-Ride només per viatgers

x 0
Doble verificació
- 0 %
Menor ús indegut
+ 30 %
Més places lliures
Només els vehicles d'usuaris del TP estan autoritzats.
Detecció automàtica de zona per Bluetooth.
Permís digital i temps màxim variable per zona.
Temps restant i notificacions per vehicle.
Ocupació estimada per zona en temps real.
Zona de Baixes Emissions ZBE, segons etiqueta ambiental.
App de control eficient amb dades en temps real.
Solució eficient en cost. Fàcil d'implantar i escalar.
Plataforma de Big Data per optimitzar l'ús de l'espai públic.

Innovadora App de Smart Parking per incrementar la rotació.