ZONA PMR DIGITAL

Estacionament Accessible

Zones d'estacionament per Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) o persones grans basades en Bluetooth i Apps

Parking i Serveis amb prioritat

Ciutat, Serveis Públics, Assistència en comerç

ZONA DE PMR DIGITAL

Vehicles autoritzats
Vehicles amb PMR o Pers. Grans
Conductors Autoritzats
Qualsevol vehicle. Validació opcional amb Botó Bluetooth
Longitud de la zona
Entre 1 i 4 places de parking per zona
Temps màxim permés
30′, 24h o il·limitat segons la regulació vigent
Cost per estacionament
Gratuït. Validació opcional com a PMR
Àmbit d’aplicació
Centre Ciutat. Serveis Públics. Cadena comercial

ZONES PER ACCESSIBILITAT

+ 0 %
Increment de rotació
0 %
Digital i Contactless
0 "
Iniciar parking en 3 seg.
x 0
PMR y Pers. Grans
Validació opcional amb Smart Parking Button