Zona PMR per estacionament accessible

Incrementa la rotació i la disponibilitat de places lliures segons prioritats per Persones amb Mobilitat Reduïda or Persones Grans en Ciutats o Aparcaments

ACCESSIBLE

Estacionament amb rotació per millorar l'accessibilitat

The EU disability parking card should be recognised in all EU countries. It is necessary to check the conditions applicable per country

Europe.eu
Problemàtica actual
 • Baixa rotació en certes zones d’estacionament accessible
 • Manca de disponibilitat en derminats espais i horaris.
 • Manca d’informació sobre estat d’ocupació de places.
 • Manca de dades per optimitzar la mobilitat accessible.
Solució Digital
 • Crear zones de PMR amb rotació i temps limitat.
 • Regulació i control digital per estacionament amb rotació.
 • Temps màxim adaptat a hora punta i hora vall.
 • Regulació dinàmica segons el context de la ciutat.
 • Optimtizació de l’estacionament basat en Big Data.

Què és una zona PMR amb rotació?

Les zones d’estacionament accessible son espais gratuïts per a vehicles autoritzats amb el certificat de vehicle amb Persona de Mobilitat Reduïda, que poden estacionar el temps establert en les ordenances locals i nacionals.

En una zona amb control i regulació digital, el conductor ha d’obtenir un tiquet d’estacionament vàlid per la seva zona d’estacionament, que s’identifica amb un codi de zona únic.

El botó “Smart Parking Button” permet iniciar un tiquet d’estacionament amb un sol clic i des de dins del vehicle sense tocar el smartphone.

Parkunload Smart Parking Button

L’aplicació mòbil Parkunload mostra l’estat d’ocupació i la disponibilitat en les zones d’estacionament per PMR, en base a les tiquets d’estacionament per zona.

Què és una zona d’estacionament per Persones Grans?

Una zona d’estacionament per Persones Grans és un espai gratuit i reservat per vehicles de persones d’una certa edat segons la regulació establerta per l’autoritat local.

Ubicacions
 • Serveis Públics
 • Àrees Comercials
Vehicles autoritzats
 • Certificat de PMR
 • Ús compartit o exclusiu
Temps màx. permès
1 a 1 hores
Horari de regulació
0 hores
de Dilluns a Diumenge
Tarifa
0 €/h
Validació opcional permís
Beneficis
+ 0 %
Regulació i Control Digital
fins a 0 %
Increment de la rotació