Estacionament prioritari de curta durada

Incrementa la rotació i allibera places d'estacionament en les zones per Persones amb Mobilitat Reduïda PMR o clients de farmàcies.

Ús de discs horaris o distintius en places prioritàries.

Alta demanda d'estacionament. Baixa rotació per plaça.

Excés de temps o manca de permís d'estacionament.

Doble fila. Congestió de trànsit. Alta pol·lució.

Control basta en discs o distintius per autoritzats.

Places prioritàries de curta durada

0 %
Permís 100% Digital
- 0 %
Menor ús indegut
+ 30 %
Més places lliures
Places prioritàries per farmàcia o serveis públics.
Detecció automàtica de zona per Bluetooth.
Permís digital i temps màxim variable per zona.
Temps restant i notificacions per vehicle.
Ocupació estimada per zona en temps real.
Zona de Baixes Emissions ZBE, segons etiqueta ambiental.
App de control eficient amb dades en temps real.
Solució eficient en cost. Fàcil d'implantar i escalar.
Plataforma de Big Data per optimitzar l'ús de l'espai públic.

Innovadora App de Smart Parking per incrementar la rotació.