Estacionament prioritari

Incrementa la rotació i allibera places d'estacionament en les zones de PMR o clients de farmàcies de la ciutat.
ACCESSIBLE

Problemàtica d'estacionament

Solució d'estacionament digital

Zones de PMR o per clients de farmàcia

Les zones d’estacionament accessible son espais gratuïts per a vehicles autoritzats amb el certificat de vehicle amb Persona de Mobilitat Reduïda, que poden estacionar el temps establert en les ordenances locals i nacionals.

Les zones d’estacionament per farmàciaofereixen un temps limitat per garantir la disponibilitat d’espais per als clients.

L’aplicació Parkunload permet que els conductors puguin obtenir un tiquet d’estacionament vàlid per augmentar la rotació de places a prop de serveis primaris a les ciutats.

Control 100% digital de l'estacionament accessible.
Temps d'estacionament variable segons ubicació, horari i perfil de vehicle.
Major rotació d'estacionament per alliberar places (+30%)
Places d'estacionament gratuïtes amb temps limitat controlades digitalment.
Ús compartit de les places d'estacionament accessible o prioritari.
Fàcil d'utilitzar i amb condicions clares per a tothom.