Places prioritàries · PMR · Farmàcia

Incrementa la rotació i allibera places d'estacionament en les zones per Persones amb Mobilitat Reduïda PMR o clients de farmàcies.

Ús de discs horaris o distintius en places prioritàries.

Parkunload replaces parking disc.

Control ineficient.

Pol·lució i soroll ambiental.

Sense dades reals de mobilitat.

Places prioritàries de curta durada

0 %
Permís 100% Digital
- 0 %
Menor ús indegut
+ 30 %
Més places lliures
Places prioritàries per farmàcia o serveis públics.
Detecció automàtica de zona per Bluetooth.
Permís digital i temps màxim variable per zona.
Temps restant i notificacions per vehicle.
Ocupació estimada per zona en temps real.
Zona de Baixes Emissions ZBE, segons etiqueta ambiental.
App de control eficient amb dades en temps real.
Solució eficient en cost. Fàcil d'implantar i escalar.
Plataforma de Big Data per optimitzar l'ús de l'espai públic.

Innovadora App de Smart Parking per incrementar la rotació.