ZONA TARONJA · VERMELLA · COMERÇ LOCAL

Zona Taronja Vermella Comerç Local Rubi

Facilita accés al Comerç

Zones d'estacionament per Clients i Serveis en àreess comercials de ciutats o cadenes comercials o cadenes comercials

Parking gratuït amb rotació

Comerç local, restauració i serveis

GRATUÏTAT I ROTACIÓ

Vehicles autoritzats
Vehicles particulars. Opció flotes i serveis
Conductors Autoritzats
Qualsevol vehicle. Opció “Només Clients”
Longitud de la zona
2 to 10 places per zona. També en parkings També en parkings
Temps màxim permés
De 30′ a 90′ minuts en horari comercial
Cost per estacionament
Gratuït. Validació de Client Opcional
Àmbit d’aplicació
Centre Ciutat. Àrea Comercial Cadena comercial

Estacionament gratuït

+ 0 %
Increment de rotació
0 %
Parking per Comerç
0 "
Iniciar parking en 3 seg.
x 0
Clients i Serveis
Integració amb apps de Comerç