Només Vehicles Autoritzats

Control digital i regulació de zona verda per a Residents en Ciutats o Treballadors en Empresa

AUTORITZATS

Parking per Residents o Treballadors amb vehicles autoritzats

Parking controls should be introduced to prevent commuters from parking in residential areas

British Parking Association
Problemàtica actual
 • Manca d’espais en àrea residencial per veïns.
 • Estacionament residencial utilitzat per viatgers o visitants.
 • Ús d’etiquetes tradicionals per residents o treballador de l’àrea.
 • Manca de dades per poder optimitzar la Mobilitat Urbana.
Solució Digital
 • Permís d’estacionament digital per residents o treballadors.
 • Zones d’ús exclusiu o compartir per residents.
 • Regulació i control digital per estacionament amb rotació.
 • Optimtizació de l’estacionament basat en Big Data.

Què és una zona Verda per Residents?

Els aparcaments per residents són zones d’aparcament exclusives o compartides reservades per als veïns de les zones residencials o properes a la Xarxa de Transport, amb l’objectiu d’incrementar la rotació d’aparcament i alliberar places d’aparcament per als veïns.

En una zona amb control i regulació digital, el conductor ha d’obtenir un tiquet d’estacionament vàlid per la seva zona d’estacionament, que s’identifica amb un codi de zona únic.

Zona Verda Estacionament Residents Parkunload App

Què és una zona reservada a treballadors?

Els aparcaments corporatius són zones exclusives o compartides reservades per a empleats o visitants d’una o més empreses properes, amb la finalitat d’augmentar la rotació d’aparcament i alliberar places d’aparcament per a vehicles autoritzats en horari laboral.

Només els vehicles autoritzats poden obtenir un tiquet d’estacionament vàlid en aquestes zones d’aparcament públic o privat d’acord amb les normes d’estacionament establertes per l’empresa o l’autoritat corresponent.

Ubicacions
 • Àrees residencials
 • Xarxa de Transport
Vehicles autoritzats
 • Només vehicles registrats
 • Ús exclusiu o compartit
Temps màx. permès
2 a 2 h
Horari de regulació
de 8h a 8 h
Dilluns a Divendres
Tarifa
0 €/h
Preu anual opcional
Beneficis
+ 0 %
Regulació i Control Digital
x 0
Productivitat controladors
fins a 0 %
Increment de la rotació