ZONA CÀRREGA I DESCÀRREGA · ZONA DUM

Logística Urbana Eficient

Solució imprescindible per millorar les zones d'estacionament per logística i distribució urbana a la ciutat

ZONA CÀRREGA I DESCÀRREGA · ZONA DUM

Vehicles autoritzats
Furgonetes, Camions, Vehicles Comercials lleugers
Conductors Autoritzats
Professionals. Opció +Comerciants, Residents
Longitud de la zona
Entre 2 i 6 places d’estacionament per zona
Temps màxim permés
De 20′ a 30′ minuts en hora punta
Cost per estacionament
Gratuït. Permís i taxa anual opcional
Àmbit d’aplicació
Centre Ciutat. Entorn urbà

Lliuraments de darrera milla

+ 0 %
Més places lliures
- 0 %
Menys parking indegut
0 "
Iniciar parking en 3 seg.
0 %
Digital i Contactless
Aprovat per Ciutats i Operadors Logístics