Cardedeu · Aparcament Park & Ride

Parkunload regula i controla l'aparcament d'enllaç per Park and Ride de l'estació de tren de Cardedeu per facilitar l'accés exclusiu a les persones usuàries del Transport Públic.
Parkunload App Parking Time

Descarregar App Parkunload

Parkunload permet regular i controlar zones d’estacionament limitat, restringit i gratuït, mitjançant l’obtenció d’un tiquet d’estacionament digital per als vehicles autoritzats.

Fàcil · Ràpid · Eficaç!
4.7/5

Aparcament d'enllaç Park & Ride exclusiu per persones usuàries del Transport Públic.

L’Ajuntament de Cardedeu (20.000 hab. – Barcelona), juntament amb l’Autoritat del Tansport Metropolità (ATM), despleguen la solució de Parkunload per regular i controlar de forma digital l’aparcament d’enllaç de Park and Ride de l’estació de tren de la ciutat per facilitar als usuari/es l’accés al Transport Públic. A les zones de Park & Ride, només poden estacionar els vehicles de persones que son usuàries del servei de Transport Públic amb tren. Per garantir-ho, és imprescindible validar el tiquet d’estacionament dins de l’estació, un cop superat el control d’accés i que té validesa per tot el dia en curs. L’horari de regulació de l’aparcament d’enllaç, durant el qual és obligatori obtenir i validar el tiquet d’estacionament, és de dilluns a divendres de 5h a 17h. La senyalització vertical que delimita cada zona indica el seu codi únic i l’horari de regulació. ¿Com validar l’estacionament de Park & Ride? El punt de validació de l’estació de Cardedeu és un senyal situat just en sortir a l’andana a l’esquerra, un cop superat el control d’accés. També hi ha punts de validació a les escales de canvi de via. Cal acostar-se a menys d’un metre del sensor del senyal de validació amb l’aplicació Parkunload oberta amb els permisos i serveis de Bluetooth i ubicació precisa activats.
Zona Park & Ride
0
Places exclusives
0
Vehicles de persones usuàries del Transport.

Permís per tot el dia en curs, un cop validat el tiquet dins l'estació.

Altres vehicles particulars o residents.

Estacionament prohibit durant l'horari de regulació.

Web de Mobilitat

Informació oficial de mobilitat.

Díptic informatiu

Documentació addicional.

Canal de vídeos

Continguts audiovisuals.

Parkunload Smart Loading Zone

Com funciona Parkunload?

Parkunload és molt fàcil d’utilitzar, després de registrar-se només cal acostar-se al senyal vertical que delimita cada zona, identificada amb un codi (p.ex.: CDV-001), per veure el temps màxim permès i obtenir el tiquet obligatori.

  • Descarregar l’App i registrar-se indicat el telèfon mòbil i un primer vehicle.
  • Per obtenir el tiquet, apropar-se al senyal i prémer “Iniciar estacionament” en la zona seleccionada o detectada per Bluetooth.
  • A l’alliberar la plaça, prémer “Finalitzar estacionament”.

Digitalització de l'estacionament amb Parkunload

Solució digital basada en Apps i sensors Bluetooth.
Condicions d'estacionament clares per tothom.
Fàcil d'instal·lar, transferir i escalar en qualsevol ciutat.
Temps màxim permès segons ubicació, perfil i vehicle.
Compatible amb Zones de Baixes Emissions (ZBE).
Sense obres, ni connexió elèctrica, ni xarxa de comunic. addicional.
Més rotació i places lliures
+ 0 %
Regulació digital
0 %
Estacionament indegut
- 0 %