VIC Z-DUMA Distribució Urbana de Mercaderies i Altres

Vic · Zona DUMA, Vianants i Farmàcies.

Parkunload regula i controla l'estacionament limitat i gratuït per millorar la logística urbana (Zones DUMA i Vianants) i facilitar l'accés prioritari al comerç local (Només Farmàcies) a la ciutat de Vic.
Parkunload App Parking Time

Descarregar App Parkunload

Parkunload permet regular i controlar zones d’estacionament limitat, restringit i gratuït, mitjançant l’obtenció d’un tiquet d’estacionament digital per als vehicles autoritzats.

Fàcil · Ràpid · Eficaç!
4.7/5

Zona de Distribució Urbana de Mercaderies per vehicles de professionals o residents.

L’Ajuntament de Vic (50.000 hab. – Barcelona) desplega la solució de Parkunload per regular i controlar de forma digital zones de DUMA (Distribució Urbana de Mercaderies i Altres) al centre de la ciutat per augmentar la rotació i promoure una logística urbana més sostenible.

A les zones de DUMA, els vehicles comercials, furgonetes i camions poden estacionar un temps màxim de 30 minuts durant l’horari de regulació. D’altra banda, els residents propers a les zones DUMA també poden estacionar un màxim de 10 minuts.

L’horari de regulació de les zones DUM, durant el qual és obligatori obtenir tiquet d’estacionament, és de dilluns a dissabte de 8h a 20h, tot i que en algunes zones l’horari s’inicia a les 6h del matí. La senyalització vertical que delimita cada zona indica el seu codi únic i l’horari de regulació.

Zones DUMA
0
Places de DUM
0
Camions, furgonetes i vehicles comercials lleugers.

Temps màxim 30 minuts.

Vehicles de residents propers a la zona DUMA.

Temps màxim de 10 minuts.

Estacionament limitat a les illes de vianants de la ciutat per professionals i particulars.

L’Ajuntament de Vic (50.000 hab. – Barcelona) desplega la solució de Parkunload per regular i controlar de forma digital l’estacionament limitat dins de les illes de vianants de la ciutat, amb l’objectiu de controlar l’accés i millorar la logística urbana en zones amb pocs vehicles. 

A les illes de vianants, els vehicles comercials, furgonetes i camions poden estacionar un temps màxim de 30 minuts durant l’horari de regulació. D’altra banda, els vehicles particulars també poden estacionar un màxim de 10 minuts.

L’horari de regulació de l’estacionament dins les illes de vianants, durant el qual és obligatori obtenir tiquet d’estacionament, és de dilluns a diumenge de 0h a 24h, és a dir, tot el dia. La senyalització vertical que delimita cada zona indica el seu codi únic i l’horari de regulació.

Zones de Vianants
0
Places gratuïtes
0
Camions, furgonetes i vehicles comercials lleugers.

Temps màxim 30 minuts.

Vehicles de particulars o PMR.

Temps màxim de 10 minuts a les illes de vianants de Vic.

Places prioritàries només per clients de Farmàcies a la ciutat de Vic.

L’Ajuntament de Vic (50.000 hab. – Barcelona) desplega la solució de Parkunload per regular i controlar de forma digital l’estacionament limitat en places prioritàries, exclusives per clients, davant de les farmàcies de la ciutat.

A les places només per farmàcies, qualsevol vehicle pot estacionar un temps màxim de 10 minuts durant l’horari de regulació. 

L’horari de regulació de l’estacionament només per farmàcies, durant el qual és obligatori obtenir tiquet d’estacionament, és de dilluns a diumenge de 0h a 24h, és a dir, tot el dia. La senyalització vertical que delimita cada zona indica el seu codi únic i l’horari de regulació.

Només Farmàcia
0
Places per clients
0
Zona amb rotació per qualsevol vehicle.

Temps màxim de 10 minuts davant de la Farmàcia.

Web de Mobilitat

Informació oficial de mobilitat.

Díptic informatiu

Documentació addicional.

Canal de vídeos

Continguts audiovisuals.

Parkunload Smart Loading Zone

Com funciona Parkunload?

Parkunload és molt fàcil d’utilitzar, després de registrar-se només cal acostar-se al senyal vertical que delimita cada zona, identificada amb un codi (p.ex.: CDV-001), per veure el temps màxim permès i obtenir el tiquet obligatori.

  • Descarregar l’App i registrar-se indicat el telèfon mòbil i un primer vehicle.
  • Per obtenir el tiquet, apropar-se al senyal i prémer “Iniciar estacionament” en la zona seleccionada o detectada per Bluetooth.
  • A l’alliberar la plaça, prémer “Finalitzar estacionament”.

Digitalització de l'estacionament amb Parkunload

Solució digital basada en Apps i sensors Bluetooth.
Condicions d'estacionament clares per tothom.
Fàcil d'instal·lar, transferir i escalar en qualsevol ciutat.
Temps màxim permès segons ubicació, perfil i vehicle.
Compatible amb Zones de Baixes Emissions (ZBE).
Sense obres, ni connexió elèctrica, ni xarxa de comunic. addicional.
Més rotació i places lliures
+ 0 %
Regulació digital
0 %
Estacionament indegut
- 0 %