Aparcament d'enllaç · Park and ride.

Parkunload regula i controla eficientment aparcaments d'enllaç per Park and Ride només per vehicles de persones usuàries del Transport Públic.

Park and Ride: fomenta l'ús del Transport Públic.

Park and Ride ATM Les Franqueses Parkunload

Control ineficient.

Pol·lució i soroll ambiental.

Sense dades reals de mobilitat.

Park-and-Ride només per viatgers

Doble verificació
x 0
Menor ús indegut
- 0 %
Més places lliures
+ 30 %
Només els vehicles d'usuaris del TP estan autoritzats.
Detecció automàtica de zona per Bluetooth.
Permís digital i temps màxim variable per zona.
Temps restant i notificacions per vehicle.
Ocupació estimada per zona en temps real.
Zona de Baixes Emissions ZBE, segons etiqueta ambiental.
App de control eficient amb dades en temps real.
Solució eficient en cost. Fàcil d'implantar i escalar.
Plataforma de Big Data per optimitzar l'ús de l'espai públic.

Innovative Smart Parking App to increase parking turnover.