Parking només per clients

Parkunload augmenta la rotació i allibera espai d'estacionament per facilitar l'accés als clients i augmentar les vendes al seu establiment.

Manca de places pels seus clients.

Sense control d'estacionament.

Sense beneficis per clients habituals.

Sense serveis addicionals.

Zones d'estacionament intel·ligents pel seu negoci.

+ 0 %
Més rotació i places lliures
0 %
Regulació i control digital
- 0 %
Menys estacionament indegut
Digitalització del disc horari per promocionar el comerç local.
Ús exclusiu per clients propis.
Permís digital i temps màxim variable per zona.
Integració amb serveis a l'estacionar, com Click & Collect.
Integració amb app i serveis digitals del comerç.
Integració amb targetes de fidelitzacio de la marca.
App de control eficient amb dades en temps real.
Solució eficient en cost. Fàcil d'implantar i escalar.
Plataforma d'anàlisi de Big Data pel seu negoci.

Innovadora App de Smart Parking per incrementar la rotació.