Parking només per clients

Parkunload augmenta la rotació i allibera espai d'estacionament per facilitar l'accés als clients i augmentar les vendes al seu establiment.

Manca de places pels seus clients.

Customer parking only shopping parkunload

Sense control d'estacionament.

Sense beneficis per clients habituals.

Sense serveis addicionals.

Zones d'estacionament intel·ligents pel seu negoci.

Més rotació i places lliures
+ 0 %
Regulació i control digital
0 %
Menys estacionament indegut
- 0 %
Digitalització del disc horari per promocionar el comerç local.
Ús exclusiu per clients propis.
Permís digital i temps màxim variable per zona.
Integració amb serveis a l'estacionar, com Click & Collect.
Integració amb app i serveis digitals del comerç.
Integració amb targetes de fidelitzacio de la marca.
App de control eficient amb dades en temps real.
Solució eficient en cost. Fàcil d'implantar i escalar.
Plataforma d'anàlisi de Big Data pel seu negoci.

Innovadora App de Smart Parking per incrementar la rotació.