Zona Taronja o Vermella per Comerç Local

Incrementa la rotació i allibera espai d'estacionament per promoure i facilitar l'accés als comerços, restaurants i serveis locals

COMERÇ

Estacionament gratuït amb rotació proper al Comerç Local

Small Businesses Feel Biggest Impact of Coronavirus Pandemic

Businesswire.com
Problemàtica actual
 • Baixa rotació en places d’estacionament en hora punta
 • Elevat cost d’estacionament prop del comerç local cèntric
 • Manca de places de curta durada per Clients de comerços
 • El sector comercial requereix ajuda i suport públic.
 • Manca de dades per poder optimitzar la Mobilitat Urbana.
Solució Digital
 • Crear zones gratuïtes amb rotació properes al Comerç Local
 • Regulació i control digital per estacionament amb rotació.
 • Temps permès adaptat al perfil del vehicle.
 • Regulació dinàmica segons el context de la ciutat.
 • Optimtizació de l’estacionament basat en Big Data.

Què és la Zona Taronja i la Zona Vermella?

La zona Taronja o Vermella són places d’estacionament gratuïtes prop del comerços locals que permeten incrementar la rotació i alliberar places d’estacionament per Clients, Visitants i Serveis de Lliurament al Centre o en les principals Àrees Comercial de la ciutat.

En una zona amb control i regulació digital, el conductor ha d’obtenir un tiquet d’estacionament vàlid per la seva zona d’estacionament, que s’identifica amb un codi de zona únic.

Les condicions d’estacionament varien en funció de paràmetres com la ubicació, l’hora del dia, el tipus de vehicle i pes màxim, la targeta d’emissions de la DGT o el perfil del conductor. La solució és compatible amb Zones de Baixes Emissions a la ciutat.

A més a més, es poden establir condicions dinàmiques d’aparcament en funció del context de la ciutat, com ara episodis de contaminació, emergència sanitària o períodes d’alta demanda.

Les zones d’estacionament gratuïtes amb temps limitat, incrementen clarament la rotació i la disponibilitat de places lliures per facilitar l’accés al Comerç, restaurants i altres serveis al Centre o en els eixos comercials de la Ciutat.

Què és una zona Comercial Express?

Una zona de Comercial Express permet als Clients dels establiments locals estacionar gratuïtament durant molt poc temps per poder recollir comandes o fer una compra ràpida en el centre de la ciutat o en eixos comercials.

L’app Parkunload pot validar que el vehicle estacionat pertany a un client mitjançant un procediment addicional basat en Bluetooth.

Ubicacions
 • Centre Ciutat
 • Àrees Comercials
 • Centres Comercials
Vehicles autoritzats
 • Qualsevol vehicle
 • Opc. Zona de Baixes Emisssions
 • Validació de Client opcional
Temps màx. permès
15 a 15 min.
Horari de regulació
De 9h a 9 h
De dilluns a Dissabte
Tarifa
0 €/h
Validació de Client opcional
Impacte i Resultats
+ 0 %
Regulació i Control Digital
x 0
Productivitat controladors
+ 0 %
Increment de la rotació
fins a 0 %
Increment de les vendes