Zona Taronja o Vermella gratuïta.

Parkunload augmenta la rotació i allibera espai d'estacionament per promoure i facilitar l'accés als comerços, restaurants i altres serveis locals.

Disc horari poc eficient en estacionament limitat.

Parkunload replaces parking disc.

Control ineficient.

Pol·lució i soroll ambiental.

Sense dades reals de mobilitat.

Digitalització de la zona taronja o vermella

Més rotació i places lliures
+ 0 %
Regulació i control digital
0 %
Menys estacionament indegut
- 0 %
Digitalització del disc horari per promocionar el comerç local.
Ús compartit amb veïns i clients de comerços propers.
Permís digital i temps màxim variable per zona.
Temps restant i notificacions per vehicle.
Ocupació estimada per zona en temps real.
Zona de Baixes Emissions ZBE, segons etiqueta ambiental.
App de control eficient amb dades en temps real.
Solució eficient en cost. Fàcil d'implantar i escalar.
Plataforma de Big Data per optimitzar l'ús de l'espai públic.

Innovadora App de Smart Parking per incrementar la rotació.