Zona Taronja o Vermella gratuïta

Incrementa la rotació i allibera espai d'estacionament per promoure i facilitar l'accés als comerços, restaurants i altres serveis locals.
COMERÇ

Problemàtica comerç local

Solució en eixos comercials

Estacionament gratuït de curta durada

+ 0 %
Més rotació i places lliures
0 %
Regulació i control digital
- 0 %
Menys estacionament indegut
Places d'estacionament gratuïtes amb temps limitat controlades digitalment.
Temps d'estacionament variable segons ubicació, horari i perfil de vehicle.
Augment de la rotació i increment de places lliures en hora punta (+30%).
Forta reducció de l'estacionament il·legal en les places regulades de curta durada (-50%).
Validació digital dels clients per augmentar les vendes locals.
Compatible amb Zones de Baixes Emissions (ZBE) i episodis de contaminació.
Control d'estacionament més eficient amb mitjans digitals (x3).
Ús compartit amb veïns i clients de comerços propers.
Fàcil d'utilitzar i amb condicions clares per a tothom.