Zona Taronja, Vermella o Comercial

Incrementa la rotació i allibera espai d'estacionament per promoure i facilitar l'accés als comerços, restaurants i serveis locals per clients i flotes de recollida

COMERÇ

PROBLEMA

SOLUCIÓ DIGITAL

Zona Comercial gratuita i limitada

Small Businesses Feel Biggest Impact of Coronavirus Pandemic

Businesswire.com
+ 0 %
Més rotació i places lliures
0 %
Regulació i Control Digital
- 0 %
Menys estacionament indegut
Places d'estacionament gratuïtes amb temps limitat controlades digitalment
Temps d'estacionament variable segons ubicació, horari i perfil de vehicle
Augment de la rotació i increment de places lliures en hora punta (+30%)
Forta reducció de l'estacionament il·legal en les places regulades de curta durada (-50%)
Validació digital dels clients per augmentar les vendes locals
Compatible amb Zones de Baixes Emissions (ZBE) i episodis de contaminació
Control d'estacionament més eficient amb mitjans digitals (x3)
Ús compartit amb veïns i clients de comerços propers
Fàcil d'utilitzar i amb condicions clares per a tothom