Zona DUM · Càrrega i Descàrrega.

Incrementa la rotació i allibera espai d'estacionament en Distribució Urbana de Mercaderies per una Logística Urbana Sostenible.
LOGÍSTICA

Problemàtica en Logística Urbana

Solució en zones DUM

Logística Urbana Sostenible

+ 0 %
Més rotació i places lliures
0 %
Regulació i control digital
- 0 %
Menys estacionament indegut
Control digital en zona DUM per camions, furgonetes i vehicles comercials.
Temps d'estacionament variable segons ubicació, horari i perfil de vehicle.
Augment de la rotació i increment de places lliures en hora punta (+30%).
Reducció de l'estacionament indegut en zones de Càrrega i Descàrrega (-50%).
Regles d'estacionament segons l'etiqueta d'emissions de la DGT.
Compatible amb Zones de Baixes Emissions (ZBE) i episodis de contaminació.
Control d'estacionament més eficient amb mitjans digitals (x3).
Extremadament fàcil d'instal·lar a baix cost, apte en qualsevol ciutat.
Fàcil d'utilitzar i amb condicions clares per a tothom.