Zona DUM · Càrrega i descàrrega.

Parkunload augmenta la rotació i allibera espai d'estacionament en Distribució Urbana de Mercaderies DUM per una logística urbana més sostenible.

Logística urbana sostenible: un gran repte per la mobilitat.

Congestion logistica urbana

Control ineficient.

Pol·lució i soroll ambiental.

Sense dades reals de mobilitat.

Zona DUM · Distribució Urbana de Mercaderies

+ 0 %
Major rotació per plaça
- 0 %
Menor ús indegut
+ 30 %
Més places lliures
Només camions, frugonetes i vehicles comercials.
Detecció automàtica de zona per Bluetooth.
Permís digital i temps màxim variable per zona.
Temps restant i notificacions per vehicle.
Ocupació estimada per zona en temps real.
Zona de Baixes Emissions ZBE, segons etiqueta ambiental.
App de control eficient amb dades en temps real.
Solució eficient en cost. Fàcil d'implantar i escalar.
Plataforma de Big Data per optimitzar l'ús de l'espai públic.

Innovadora App de Smart Parking per incrementar la rotació.