Zona DUM · Càrrega i Descàrrega

Incrementa la rotació i allibera espai d'estacionament en Distribució Urbana de Mercaderies per una Logística Urbana Sostenible

LOGÍSTICA

PROBLEMA

SOLUCIÓ DIGITAL

Logística Urbana Sostenible

En temps de confinament, la logística es converteix en una activitat prioritària, o millor dit, tot i que sempre ha estat estratègica per les ciutats, es fa més visible.

Laetitia Dablanc, Chair City Logistics (France)
+ 0 %
Més rotació i places lliures
0 %
Regulació i Control Digital
- 0 %
Menys estacionament indegut
Control digital en zona DUM per camions, furgonetes i vehicles comercials
Temps d'estacionament variable segons ubicació, horari i perfil de vehicle
Augment de la rotació i increment de places lliures en hora punta (+30%)
Reducció de l'estacionament indegut en zones de Càrrega i Descàrrega (-50%)
Regles d'estacionament segons l'etiqueta d'emissions de la DGT
Compatible amb Zones de Baixes Emissions (ZBE) i episodis de contaminació
Control d'estacionament més eficient amb mitjans digitals (x3)
Extremadament fàcil d'instal·lar a baix cost, apte en qualsevol ciutat
Fàcil d'utilitzar i amb condicions clares per a tothom