Zona DUM · Zona de Càrrega i Descàrrega

Incrementa la rotació i allibera espai d'estacionament per Distribució Urbana de Mercaderies per una Logística Urbana Sostenible

LOGÍSTICA

Estacionament digital en Logística Urbana Sostenible

Smart Parking Button Loading Zone in Vic

En temps de confinament, la logística es converteix en una activitat prioritària, o millor dit, tot i que sempre ha estat estratègica per les ciutats, es fa més visible.

Laetitia Dablanc, Chair City Logistics (France)
Sol·licitar documentació addicional

Al prémer 'Enviar' s'accepta la Política de privacitat i les Condicions d'ús de Parkunload

PROBLEMA

SOLUCIÓ

Distribució Urbana de Mercaderies Intel·ligent

Les zones de càrrega i descàrrega permeten aparcar furgonetes, vehicles comercials i camions per activitats professionals durant un temps limitat, principalment al centre, als eixos comercials i a les zones amb més densitat de població de la ciutat.

La zona DUM de Distribució Urbana de Mercaderies està regulada i controlada amb una aplicació mòbil que permet obtenir un tiquet d’estacionament vàlid en una zona concreta, que s’identifica mitjançant un codi únic.

La zona DUM per lliuraments són zones d’estacionament d’ús exclusiu per a vehicles d’Operadors Logístics registrats que realitzen serveis de lliurament de paquets.

Validació obligatòria mitjançant aplicació mòbil en zones DUM de la ciutat
Temps d'estacionament variable segons ubicació, horari i perfil de vehicle
Augment de la rotació i increment de places lliures en hora punta (+30%)
Reducció de l'estacionament indegut en zones de Càrrega i Descàrrega (-50%)
Regles d'estacionament segons l'etiqueta d'emissions de la DGT
Compatible amb Zones de Baixes Emissions (ZBE) i episodis de contaminació
Control d'estacionament més eficient basat en mitjans digitals (x3)
Extremadament fàcil d'instal·lar a baix cost, apte en qualsevol ciutat
Fàcil d'utilitzar amb condicions d'estacionament clares per a tothom