Zona DUM · Zona de Càrrega i Descàrrega

Incrementa la rotació i allibera espai d'estacionament per Distribució Urbana de Mercaderies per una Logística Urbana Sostenible

LOGÍSTICA

Estacionament digital en Logística Urbana Sostenible

En temps de confinament, la logística es converteix en una activitat prioritària, o millor dit, tot i que sempre ha estat estratègica per les ciutats, es fa més visible.

Laetitia Dablanc, Chair City Logistics (France)
Problemàtica actual
 • Alta demanda d’estacionament per efecte e-commerce
 • Aparcament indegut: excés temps, doble fila, …
 • Congestió tràfic, pol·lució i soroll
 • Reglas d’estacionament estàtiques.
 • Manca de dades d’estacionament i ocupació
Solució digital
 • Digitalització de zones de Càrrega i Descàrrega.
 • Regulació i control digital per estacionament amb rotació.
 • Temps permès adaptat al perfil del vehicle.
 • Regulació dinàmica segons el context de la ciutat.
 • Optimtizació de l’estacionament basat en Big Data.

Què és una zona de Càrrega i Descàrrega?

Una zona de càrrega i descàrrega permet aparcar furgonetes, vehicles comercials i camions per a activitats professionals durant un temps limitat, principalment al centre, als eixos comercials i a les zones amb més densitat de població de la ciutat.

Què és una zona DUM de Distribucio Urbana de Mercaderies?

La zona DUM de Distribució Urbana de Mercaderies està regulada i controlada amb una aplicació mòbil que permet obtenir un tiquet d’estacionament vàlid en la zona de Càrrega i Descàrrega, que s’identifica mitjançant un codi de zona únic.

Cal destacar que les condicions d’estacionament són variables en funció de diversos paràmetres, com ara la ubicació exacta, l’hora del dia, el tipus de vehicle i el tonatge, les emissions del vehicle o el perfil del conductor. La solució és compatible amb Zones de Baixes Emissions a la ciutat.

A més a més, es poden establir condicions dinàmiques d’aparcament en funció del context de la ciutat, com ara episodis de contaminació, emergència sanitària o períodes d’alta demanda.

Com a resultat, les zones de càrrega i descàrrega digitalitzades augmenten clarament la rotació i alliberen places d’estacionament per a vehicles comercials, furgonetes, camions i operadors logístics al centre de la ciutat i zones urbanes denses.

Què és una zona DUM exclusiva per Lliuraments?

La zona DUM per Lliuraments són zones d’estacionament d’ús exclusiu per a vehicles d’Operadors Logístics registrats que realitzen serveis de lliurament de paquets. La ciutat registra les matrícules dels vehicles pertanyents a Operadors Logístics per proporcionar un permís d’estacionament vàlid a l’any, que pot estar subjecte al pagament d’impostos.

Ubicacions
 • Centre Ciutat
 • Àrees Comercials
 • Àrees urbanes denses
Vehicles autoritzats
 • Furgonetes
 • Vehicles comercials
 • Camions per sota de 12T
 • Opcional: Només Operadors
Temps màx. permès
De 20 a 20 min.
Horari de regulació
de 7h a 7 h
Dilluns a Divendres
Tarifa
0 €/h
Opció de taxa anual
Impacte i Resultats
+ 0 %
Regulació i Control Digital
x 0
Productivitat controladors
+ 0 %
Increment de places lliures
- 0 %
Reducció estacionament indegut

Projectes zones DUM amb suport del sector Logístico